Skip to content

GROW coaching model

Het GROW model helpt om gestructureerd en efficiënt te coachen. Veel (beginnende) managers hebben moeite met het voeren van goede gesprekken met hun werknemers. Om ervoor te zorgen dat er na een gesprek duidelijkheid is, is het handig om het GROW model toe te passen. Het GROW model zorgt er namelijk voor dat de gecoachte persoon zelf actief is in het verhelderen en oplossen van het probleem. Hoe dit model werkt zal in deze blog nader worden uitgelegd. 

De verschillende stappen

Het GROW coaching model bestaat uit vier stappen. GROW is een afkorting van Goal – Reality – Options – Will. Je start het gesprek met het stellen van een doel (goal), wat wil je bereiken? Daarna bekijk je samen waar je op dit moment staat (reality). Vervolgens wordt bekeken met welke mogelijkheden het doel bereikt kan worden (options). Ten slotte kies je één van deze routes uit en zorg je dat er genoeg motivatie is om het doel te behalen. 

  • Stap 1: Goal

De eerste stap van het coaching gesprek is het vaststellen van het doel. Het betreft hier zowel het doel van het gesprek als wel het doel van het onderwerp van het gesprek. Het doel moet natuurlijk wel voldoen aan de SMART-voorwaarden. 

  • Stap 2: Reality

Dit is misschien wel een van de belangrijkste stappen in het model. Het doel van deze stap is om de huidige situatie helder te krijgen, zowel bij de coach als bij de gecoachte. De bedoeling is om de gecoachte dit beeld zelf te laten ontwikkelen, door zichzelf vragen te stellen. De coach kan helpen bij deze vragen en mogelijke feedback geven, waardoor het kernprobleem duidelijker wordt. 

  • Stap 3: Options

Stap drie van het model zorgt voor het genereren van ideeën die kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing voor het probleem. Het doel is om de gecoachte creatief te laten denken. Hij/zij moet niet gehinderd worden door censuur en bepaalde regels. De coach bevordert dit creatieve denkproces, schrijft dingen op om voor structuur te zorgen en geeft zelf ook input van ideeën. 

  • Stap 4: Will

Deze stap zal zorgen voor een conclusie. Welke optie zal de gecoachte kiezen? Voor deze optie zal hij/zij zich volledig moeten inzetten. Stap 4 wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welke tijd gaat doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *