Skip to content

Interculturele communicatie op de werkvloer

Door de steeds verdergaande globalisering, krijgen meer en meer bedrijven te maken met interculturele communicatie binnen hun bedrijf. Medewerkers komen niet meer alleen uit Nederland, maar uit alle delen van de wereld. Dit is van grote invloed op de communicatie tussen de medewerkers, want iedereen heeft een andere culturele achtergrond en andere manier van communiceren. Om met deze culturele verschillen binnen je bedrijf te kunnen omgaan, is het van belang om te begrijpen hoe culturen in elkaar zitten.

De wetenschapper Geert Hofstede stelt dat culturen in vijf verschillende dimensies opgedeeld kunnen worden. Per dimensie scoort een cultuur hoog of laag. Door deze dimensies voor elke cultuur afzonderlijk te bekijken, is een cultuur beter te begrijpen. De zes dimensies zullen hieronder kort belicht worden.

Machtsafstand

Deze dimensie geeft aan in hoeverre er sprake is van machtsafstand en ongelijkheid in een cultuur. Hoe groter de machtsafstand is, hoe groter de ongelijkheid in een cultuur. In bijvoorbeeld Aziatische, Arabische en Zuid-Amerikaanse landen is er sprake van een grote machtsafstand en zijn mensen dus ook ingesteld op deze ongelijkheid. In Europa is de machtsafstand een stuk lager, waarbij met name Scandinavië extreem laag scoort. Een goed voorbeeld van de lage machtsafstand in Nederland, is dat de premier gewoon op de fiets naar zijn werk gaat. 

Individualisme versus collectivisme

Hierbij gaat het om de rol van het individu ten opzichte van de groep. In een individualistische samenleving is de rol van het individu belangrijk en wordt ervan uitgegaan dat iedereen voor zichzelf zorgt. In een collectivistische samenleving daarentegen behoort iedereen tot een sterke, hechte groep en krijg je bescherming van deze groep. De groep gaat daarbij ook voor het individu.

Masculiniteit versus femininiteit

Bij deze dimensie gaat het om de verschillende rollen in een samenleving en het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke taken. In een masculiene cultuur zijn deze taken meer gescheiden en wordt de cultuur gekenmerkt door dominantie, macht, prestaties en assertiviteit. In een feminiene cultuur lopen de taken meer in elkaar over en zijn de mensen vaak zorgzaam, teder, bescheiden en is er veel aandacht voor emoties van anderen. Een goed voorbeeld van een masculiene cultuur is bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Nederland behoort tot de feminiene culturen.

Onzekerheidsvermijding

Een hoge onzekerheidsvermijding duidt op een angst voor het onbekende, terwijl men zich in een cultuur met een lage onzekerheidsvermijding minder druk om maakt. Culturen met een hoge onzekerheidsvermijding proberen zoveel mogelijk te reguleren en controleren aan de hand van formele en informele regels.

Lange termijn oriëntatie versus korte termijn oriëntatie

Bij deze dimensie draait het om de mate waarin een maatschappij meer op de toekomst of meer op het heden gericht is. Bij de lange termijn oriëntatie speelt bijvoorbeeld spaarzaamheid en duurzaamheid een grote rol. In een cultuur die meer op de korte termijn gericht is, spelen juist tradities een belangrijke rol en wordt er veel focus op het heden gelegd. Landen in het midden-oosten scoren over het algemeen hoog op de korte termijn oriëntatie, terwijl oost-Aziatische landen juist hoog scoren op de lange termijn oriëntatie.